Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

จ.ร้อยเอ็ด สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด มอบชุดเครื่องนอน อุปกรณ์เครื่องครัว ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัย

จ.ร้อยเอ็ด

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด มอบชุดเครื่องนอน อุปกรณ์เครื่องครัว ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัย อำเภอจังหาร

เมื่อวันที่(๑๕ตุลาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ศาลาบ้านคุยค้อ ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด**นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด* ร่วมมอบถุงชุดเครื่องนอน อุปกรณ์ครัว จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ เพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัย เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับราษฎรผู้ประสบอุทกภัย จากเหตุพายุโพดุล และคาจิกิ ที่ผ่านมา

*ว่าที่ร้อยตรีอานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอจังหาร กล่าวว่า อำเภอจังหาร แบ่งเขตการปกครองเป็น ๘ ตำบล ๑๑๐ หมู่บ้าน เทศบาลตำบล ๔ แห่ง,อบต ๔แห่ง
*และเมื่อวันที่ ๒๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ได้เกิดน้ำท่วมในเขตพื้นที่อำเภอจังหาร เนื่องมาจากอิทธิผลพายุโซนร้อน โพดุล และคาจิกิ ทำให้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน และเกิดน้ำท่วม เนื่องจากน้ำในเขตพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้ไหลบบ่าเข้าท่วมเขตพื้นที่การเกษตร ที่อยู่อาศัย และสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง ประกอบกับไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ เนื่องจากน้ำในลำน้ำชีสูงกว่าพื้นที่นา ทำให้เกิดน้ำท่วมขังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอำเภอได้ดำเนินการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยร่วมกับส่วนราชการ และภาคเอกชน ซึ่งขณะนี้น้ำได้ลดลงสู่สภาวะปกติแล้ว ทางอำเภอจังหารได้แจ้งขอรับการช่วยเหลือเครื่องนอน อุปกรณ์เครื่องครัว
*เพื่อมอบช่วยเหลือในส่วนที่ครัวเรือนที่อยู่อาศัยที่ถูกน้ำท่วม และได้รับความเสียหาย
*สำหรับครัวเรือนที่อยู่อาศัยประจำที่ถูกน้ำท่วมและได้รับความเสียหาย จำนวน ๙๘ หลัง จาก ๖ ตำบล ๒๐ หมู่บ้านด้านประมง ได้รับผลกระทบ ๒๑.๕๐ ไร่ เกษตรกร ๒๗ ราย มูลค่าวงเงินช่วยเหลือ ๘๐,๘๓๗.๕๐ บาท พื้นที่การเกษตร ๒๔,๓๐๐.๕๐ ไร่ เกษตรกร ๓,๒๔๐ ราย มูลค่าวงเงินช่วยเหลือ ๒๗,๐๔๗,๗๕๔.๗๕ บาท ในวันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด มอบชุดเครื่องนอน อุปกรณ์ครัว ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัย จำนวน ๙๘ ครอบครัว

ณ ศาลาบ้านคุยค้อ ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

{{{{{{{{{{{{{]}}}}}}}}}}}
ศรีไพร ทูลธรรม:ผู้สื่อข่าว
สำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด