Reporter&Thai Army

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

 

เมื่อวันพุธที่ ๑๔พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก สมศักดิ์ หาญวงษ์ ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ และคณะ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเหล่าทหารถ่ายรูป จำพวกทหารลากตระเวนทางอากาศ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑