Reporter&Thai Army

กิจกรรมมอบผ้าห่ม โครงการ “ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ ๑๙” มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่ ต.ซับเปิบ อ.วังโปง

เมื่อ ๑๔๐๙๐๐ พ.ย.๖๑ พ.ท.เอกมล นาลาพงษ์ หน.ศูนย์ข่าวอำเภอวังโป่ง/ผบ.ส.พัน.๑๑ พล.ม.๑ มอบหมายให้ พ.ต.ถนอม แก้วคำ รอง ผบ.ส.พล.ส.พัน.๑๑ พล.ม.๑ และ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ส.พัน.๑๑ พล.ม.๑) อ.วังโป่ง จว.พ.ช. ร่วมกับ นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ,พล.ต.ต.สัณห์ โพธิ์รักษา ผกก.ภ.จว.เพรบูรณ์ ,พ.ต.อ.ธีระพงษ์ นาคผล ผกก.สภ.วังโป่ง ,พ.ต.ทองใบ บุญรอด สัสดีอำเภอวังโป่ง ,นายณัฐพัชร ภัทรพิศิษฐ์ ป.อาวุโส อ.วังโป่ง ,หน.ส่วนราชการ และ ปชช.ในพื้นที่ อ.วังโป่ง ร่วมกิจกรรมมอบผ้าห่ม โครงการ “ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ ๑๙” มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่ ต.ซับเปิบ อ.วังโปง จว.พ.ช. โดยมีนางธารทิพย์ ศิรินุพงศ์ ผอ.สำนักประสานงานภายนอก ผู้แทนบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบผ้าห่ม จำนวน ๑,๐๐๐ ผืน ณ โรงเรียนบ้านซับเปิบ ม.๓ ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง จว.พ.ช. การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อบ