Uncategorized ข่าว พะเยา เกษตรกร

พะเยา ชาวบ้านเดือดร้อนนายทุนซื้อที่ปิดทางเข้าออก

พะเยา ชาวบ้านเดือดร้อนนายทุนซื้อที่ปิดทางเข้าออก

ชาวบ้านในพื้นที่บ้านภูเงิน หมู่ที่ 16 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ได้รับความเดือดร้อนหนัก หลังนายทุนเข้าทำการซื้อพื้นที่ดินซึ่งเป็น สปก.ทำการปิดถนนเส้นทางเข้าพื้นที่การเกษตรของหมู่บ้าน จนส่งผลทำให้เดือดร้อนหนักเนื่องจากถนนที่ชาวบ้านใช้ในการเดินทางเข้าสู่พื้นที่การเกษตรมาเป็นระยะเวลานาน ถูกนายทุนเข้าทำการไถพรวนรูปถนน จนไม่สามารถสัญจรได้ เคยเข้าร้องเรียนต่อหน่วยราชการมานานนับ 8 ปีแต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไข

ชาวบ้านกว่า 30 คน ในพื้นที่บ้านภูเงิน หมู่ที่ 16 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นำผู้สื่อข่าวเข้าดูปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน หลังนายทุนที่ซื้อที่ดินซึ่งเป็นเอกสารสิทธิ์ สปก.และทำการปิดเส้นทาง ซึ่งเป็นถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน ที่ใช้กันมานานหลาย 10 ปี โดยการทำการไถพรวนถนน จนทำให้รูปถนนนั้นไม่สามารถสัญจรได้ ทำให้ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งทางชาวบ้านได้เข้าร้องขอความช่วยเหลือกับหน่วยงานราชการมานานนับ 8 ปีแต่ก็ไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด เคยเรียกเข้าเจรจาแต่ก็มีการแก้ไขปัญหาชั่วขณะ หลังจากที่เจ้าหน้าที่ออกจากพื้นที่ก็จะทำการไถพรวนลบรูปถนน จนชาวบ้านไม่สามารถที่จะสัญจรไปมาได้และได้รับความเดือดร้อนมาโดยตลอด

ซึ่งนางวรรณพร นาหนอง ชาวบ้านในพื้นที่ ระบุว่า พวกตนเองได้รับความเดือดร้อนหนัก เนื่องจากนายทุนที่เข้ามาทำการซื้อที่ดินบริเวณด้านหน้าดังกล่าวนั้น ได้ทำการปิดทางเข้าออกเข้าสู่พื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน หลังจากได้ซื้อที่ดิน ซึ่งที่ผ่านมานั้นตนเองและชาวบ้านในละแวกนี้ ที่มีพื้นที่การเกษตรอยู่ด้านใน ใช้เส้นทางนี้มาโดยตลอด และในรูปแผนที่ทางอากาศก็เป็นรูปถนน ที่ชาวบ้านใช้สัญจรในการขนผลผลิตทางการเกษตร จึงอยากให้หน่วยงานของรัฐเข้าดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ด้วย

สัมภาษณ์…นางวรรณพร นาหนอง อายุ 54 ปี บ้านเลขที่ 74 / 1 บ้านภูเงิน หมู่ที่ 16 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โทร.097-1419883

ขณะที่นายสุวิทย์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอเมืองพะเยา ซึ่งทางผู้สื่อข่าวได้ติดต่อสอบถามข้อมูลและได้ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้ทางอำเภอ ยังไม่ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว ซึ่งตนเองจะเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อสำรวจและรับทราบข้อมูลปัญหาในพื้นที่จะเจรจากับเจ้าของที่ ที่ทำการปิดเส้นทางสัญจรของชาวบ้านต่อไปในเร็ววันนี้

https://youtu.be/_BUl3gTs-M0