Uncategorized ข่าว เชียงราย

หน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับอำเภอเวียงแก่น เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพพระธรรมราชานุวัตร

หน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับอำเภอเวียงแก่น เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพพระธรรมราชานุวัตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับอำเภอเวียงแก่น เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพพระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 6 อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว

โดยเมื่อค่ำวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์ เชิด – อมรา มุนิกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว ถนนไตรรัตน์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย ประกอบด้วยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และอำเภอเวียงแก่น เพื่อถวายพระกุศลและรำลึกถึงคุณงามความดี คุณูปการของพระธรรมราชานุวัตรที่มีต่อพระพุทธศาสนาและกิจการของฝ่ายการคณะสงฆ์ของจังหวัดเชียงราย

สำหรับพระธรรมราชนุวัตรได้ละสังขารอย่างสงบ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา จากการอาพาธมาตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน ด้วยโรคทางตับ สิริอายุ 74 ปี พรรษา 54 พรรษา ถือเป็นพระสงฆ์ที่มีคุณูปการต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนื่อง โดยสิ่งที่พบเห็นได้อย่างเด่นชัด คือการสร้างอาคารสงฆ์อาพาธ ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ การสร้างพระธาตุดอยตุง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ให้กลับมาเป็นศิลปะล้านนายุคครูบาศรีวิชัยอีกครั้ง สร้างวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย และสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเชียงรายที่อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จนเป็นต้นแบบที่ดีแก่จังหวัดอื่น ๆ มาตราบถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย พร้อมคณะศรัทธา และศิษยานุศิษย์ จะประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลครบ 100 วัน แห่งการมรณภาพ “สตมวาร” อุทิศแด่พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 6 อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว ในวันศุกร์ที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์ เชิด – อมรา มุนิกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นี้ด้วย
???????????????⛽??

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
14/11/62