Uncategorized ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ตำรวจพอเพียงปลูกผักกินเอง

อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
ตำรวจพอเพียงปลูกผักกินเอง

15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 1400 น
พตอ วินิจฉัย พินิจศักดิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจเขียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำตำรวจพร้อมเจ้าหน้าที่ทุกแผนกทำการพัฒนาสถานที่ทำการสถานีตำรวจเขียงดาว เพื่อให้ทุกคนได้มีเวลาในการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับส่วนรวมเป็นแบบอย่างให้กับชาวบ้านในการเสียสละเวลาอันมีค่ามาร่วมใจกายทำการพัฒนาสถานที่ทำงานให้สะอาด

และยังได้นำตำรวจทำการพัฒนาสวนครัวหลังโรงพักที่ได้จัดเป็นแปลงปลูกผักกินเองตามปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พตอ วินิจฉัย พินิจศักดิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจเขียงดาวได้นำตำรวจ ทำการขุดดินดายหญ้าทำแปลงปลูกผักสวนครัวและรั้วกินได้ ที่หลังที่ทำการสถานีตำรวจเชียงดาว ในวันนี้ได้มีการลงแปลงเก็บผักสวนครัวที่มีทั้งพริก มะเขือ ผักบุ้ง ผักกาด ที่ทำการปลูกไว้แบบอินทรีย์ปลอสารพิษ มาทำอาหารเลี้ยงกัน ซึ่งก็น่าประทับใจที่พืชผักสวนครัวนั้นออกมางดงามและเต็มสวน ใครไปมาสามารถเก็บกินได้