Uncategorized เกษตรกร

ตราด เปิดเหน็บเคียวเกี่ยวข้าว ข้าวของพ่อ ปลูกให้ลูก เฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 สืบสานประเพณีชาวชองช้างทูน

ตราด เปิดเหน็บเคียวเกี่ยวข้าว ข้าวของพ่อ ปลูกให้ลูก เฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 สืบสานประเพณีชาวชองช้างทูนที่แปลงสาธิต นิเวศพิพิธภัณฑ์บ้านช้างทูน ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด นายภาณุวัฒน์ พุทธเกสร นายอำเภอบ่อไร่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม เหน็บเคียวเกี่ยวข้าว ตามโครงการ ข้าวของพ่อ ปลูกให้ลูก โดยมีนายเกษม มั่นคง นายก อบต.ช้างทูน กล่าวรายงานการจัดโครงการ พร้อมด้วย นส.บุญรักษา คุ้มปลี ผอ.โรงเรียนวัดช้างทูน ครูและนักเรียน จากโรงเรียนวัดช้างทูน และโรงเรียนบ้านห้วงพัฒนา ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง ผู้ปกครองนักเรียน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ต.ช.ด.116 บ่อไร่ เจ้าหน้าที่ทหาร ชพส.1304 บ่อไร่ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

โครงการดังกล่าว อบต.ช้างทูน ร่วมกับโรงเรียนวัดช้างทูน จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 ให้ครู อาจารย์ นักเรียน ทำกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มาร่วมกันทำกิจกรรมปลูกข้าวครบวงจร เริ่มตั้งแต่การเตรียมที่นา หว่านข้าวกล้า ถอนข้าวกล้า ปักดำ และเกี่ยวข้าว จนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการนวดข้าว สำหรับนำผลผลิตที่ได้ส่งมอบให้โรงเรียนวัดช้างทูน สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน ซึ่งในปีนี้มีการปักดำนาข้าวในวันที่ 26 กรกฏาคม 2562 และมาเหน็บเคียวเกี่ยวข้าวในวันนี้ 15 พ.ย .62 โดยนายสมชาย เปรื่องเวช ซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้านมอบที่นาจำนวนกว่า 1 ไร่ ไว้ให้เป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้
นายภาณุวัฒน์ พุทธเกสร นายอำเภอบ่อไร่ ที่มาร่วมเกี่ยวข้าวกับชาวบ้านและนักเรียน บอกว่ากิจกรรมครั้งนี้น่าส่งเสริมเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ สืบสาน นับวันการเกี่ยวข้าวมีแต่จะเลือนหายไป ชาวนาหันมาใช้วิธีเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องจักรกล วิถี วัฒนธรรมชุมชนจึงหายไป

ซึ่งทางอำเภอบ่อไร่จะให้ความสำคัญโดยจะให้เกษตรอำเภอบ่อไร่ ส่งเสริมพันธุ์ข้าวและเทคนิคการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตให้โครงการในปีต่อๆไป ขณะนายเกษม มั่นคง นายก อบต.ช้างทูน เล็งเห็นความสำคัญของวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของบรรพบุรุษชาวชองบ้านช้างทูน เกี่ยวกับประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว และการทำนาข้าว ที่นับวันจะเลือนหายไป จึงได้จัดทำโครงการร่วมกับโรงเรียนวัดช้างทูน นำนักเรียนมาศึกษาเรียนรู้และสืบสานวิถีชีวิต วัฒนธรรมดังกล่าว โดย นส.บุญรักษา คุ้มปลี ผอ.โรงเรียนวัดช้างทูน บอกว่า จากโครงการนี้เดิมชื่อว่า ปักดำวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ มาเป็น ข้าวของพ่อ ปลูกให้ลูก ทำกันมา 4 ปีแล้ว ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษ

จากการเรียนรู้จริง ทำจริงได้ประสบการณ์ตรงและปีนี้เป็นการจัดขึ้นเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยได้รับความร่วมมือจากชาวช้างทูนและหน่วยงานต่างๆ ที่เห็นความสำคัญของโครงการนี้ และเข้ามาร่วมกันในการลงแขกทำกิจกรรม เหน็บเคียวเกี่ยวข้าว กับนักเรียนและชาวช้างทูนในครั้งนี้ คาดว่าปีนี้จะได้ผลผลิตข้าวมากกว่าปีที่ผ่านมา เพราะข้าวดกงอกงามดีกว่าทุกปีที่ผ่านมา…
ภาพ/ข่าว ธนเดช เดชะเทศ