Reporter&Thai Army

ผบ.หน่วยฝึกและผู้ฝึกทหารใหม่ ร.17 พัน.3 ในพระองค์ฯ ได้เข้าเยี่ยมครอบครัว พลฯเทวราช แซ่หว้า ทหารใหม่ ผลัดที่ 2/66

เมื่อ 15 พ.ย. 66 เวลา 09.00น. ผบ.หน่วยฝึกและผู้ฝึกทหารใหม่ ร.17 พัน.3 ในพระองค์ฯ ได้เข้าเยี่ยมครอบครัว พลฯเทวราช แซ่หว้า ทหารใหม่ ผลัดที่ 2/66 ซึ่งมารดานางจื้อ แซ่หว้า ป่วยเป็นโรคไตและพิการทางสายตา โดยดำเนินการมอบสิ่งของอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นเบื้องต้น เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในบ้าน รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ของหน่วยให้บริการกับครอบครัวทหารใหม่ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย