พ.อ.คณิศร อาสมะ เสธ.มทบ.39/เสธ.กกล.รส.จว.พ.ล.,กอ.รมน.จว.พ.ล. และคณะฯ ร่วมกิจกรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อ.บางกระทุ่ม และตรวจเยี่ยมการออกชุดดำรงธรรมเคลื่อนที,ชุดแพทย์เคลื่อนที่,ชุดช่างซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก และ ชุดตัดผม


เมื่อวันที่ 14 ธ.ค61 เวลา 0900 พ.อ.คณิศร อาสมะ เสธ.มทบ.39/เสธ.กกล.รส.จว.พ.ล.,กอ.รมน.จว.พ.ล. และคณะฯ ร่วมกิจกรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อ.บางกระทุ่ม และตรวจเยี่ยมการออกชุดดำรงธรรมเคลื่อนที,ชุดแพทย์เคลื่อนที่,ชุดช่างซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก และ ชุดตัดผม ของ กกล.รส.จว.พ.ล. (อ.บางกระทุ่ม)ณ วัดทุ่งน้อย อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
โดยสรุปร้องเรียนมีจำนวน 2 เรื่อง (1.ประชาชนมาร้องขอทำบัตรสวัสดิการของรัฐเพิ่มเติม 2.กรณีพิพาทเรื่องที่ดิน) ครับ