Reporter&Thai Army

เกาะติดขอบ…การฝึกร่วมผสมภายใต้รหัส คอบร้าโกลด์ 19 ( CG 19 )

เกาะติดขอบ…การฝึกร่วมผสมภายใต้รหัส คอบร้าโกลด์ 19 ( CG 19 )

มาติดตาม… Cobra Gold 19…..กับภารกิจโครงการก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือประชาชน (Engineer Civic Assistance Program : ENCAP) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 SITE 2 โรงเรียนตาคลี ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวักนครสวรรค์ นั้น การดำเนินการใช้กำลังพลจากประเทศไทย จำนวน 20 นาย , สหรัฐอเมริกา จำนวน 16 นาย โดยในวันนี้ได้จัดทำการเทคอนกรีตฐานรากครั้งที่ 1 สำหรับวันที่ 22 มกราคม 2562 ทีม ENCAP จะดำเนินการหาตําแหน่งเสาบนฐานรากเพื่อเตรียมตั้งเสา และทาสีรองพื้นเหล็กหลังคา

 

พร้อมกันนี้ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพล จำนวน 20 นาย ร่วมกับ ทหารสหรัฐอเมริกา 21 นาย และประเทศญี่ปุ่น จำนวน 5 นาย ร่วมดำเนินการหาเซ็นเตอร์เสา และติดตั้งเสา คสล.ของอาคารคอบร้าโกลด์ 19 พร้อมดำเนินการงานดัดเหล็กเพื่อทำคานทับหลัง ณ โรงเรียนวัดจอมทอง ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

โดยในเดือน มกราคม 2562 การฝึกร่วมผสมภายใต้รหัส (คอบร้าโกลด์ 2019) มีผู้เข้าร่วมการฝึกทั้งสิ้น 8,474 นาย มีการจัดกิจกรรมสำหรับโครงการช่วยเหลือประชาชน (Humanitarian Civic Assistance : HCA) ) เป็นส่วนงานหนึ่งในการฝึก Cobra Gold 19 นอกเหนือไปจากการฝึกฝ่ายเสนาธิการร่วม (Staffex) และ การฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง (Combined Arms Live Fire Exercise : CALFEX) โดยกิจกรรมโครงการเป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในชุมชน ประกอบไปด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่

 

1) โครงการก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือประชาชน (Engineer Civic Assistance Program : ENCAP)
2) การบริการด้านการแพทย์ (MEDCAP)
3) มวลชนสัมพันธ์ (COMREL)

ทั้งนี้ ในปี 2562 นี้ มีโครงการก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือประชาชน (ENCAP) จำนวน 6 พื้นที่ โดยในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 มีจำนวน 4 พื้นที่ ได้แก่ SITE 1 โรงเรียนวัดจอมทอง ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก, SITE 2 โรงเรียนตาคลี ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวักนครสวรรค์, SITE 5 โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง จังหวัดตาก และ SITE 6 โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก ซึ่งในพื้นที่ดำเนินการเหล่านี้ จะมีกิจกรรม Medical Civic Action Program (MEDCAP) และ กิจกรรมสร้างสัมพันธ์กับชุมชน (Community Relation : COMREL) อยู่ด้วย โดยจะทำกิจกรรมในวันเวลาตามที่ได้วางแผนไว้ในการประชุม Final Planning Conference Cobra Gold 19 แล้วนั้น

สำหรับกิจกรรมโครงการก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือประชาชน (Engineer Civic Assistance Program : ENCAP) นั้น เป็นการก่อสร้างอาคารร่วมกัน ระหว่างทหารไทย กับทหารสหรัฐอเมริกา และมิตรประเทศในทวีปเอเซีย ในแต่ละพื้นที่ปฏิบัติงาน (site) โดยรูปแบบของการก่อสร้างจะเป็นอาคารอเนกประสงค์ สำหรับพื้นที่ใน โรงเรียนที่มีความขาดแคลน ในส่วนด้านงบประมาณทางกองทัพสหรัฐอเมริกาจะเป็นผู้สนับสนุนให้ทั้งสิ้น