Reporter&Thai Army Uncategorized

เสนาธิการกองพลทหารม้าที่ 1 นำทหารจิตอาสา ร่วมกับ จิตอาสาจังหวัดเพชรบูรณ์ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5

เสนาธิการกองพลทหารม้าที่ 1 นำทหารจิตอาสา ร่วมกับ จิตอาสาจังหวัดเพชรบูรณ์ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5

พันเอก คณิศร อาสมะ เสนาธิการกองพลทหารม้าที่ 1 นำทหารจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พร้อมด้วยนายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดเพชรบูรณ์ ทหาร ผู้ต้องขัง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” สาธารณประโยชน์ กวาดถนน ตัดหญ้า เก็บขยะ บริเวณด้านหน้าสนามกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ที่หน้าสนามกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

สำหรับการทำกิจกรรมในครั้งนี้ก็เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตและเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่มีต่อปวงชนชาวไทย ตลอดจนเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มุ่งมั่นด้วยการ ทำความดี ด้วยหัวใจและให้ประชาชน หน่วยงานราชการ ทหาร ประชาชนจิตอาสา มีความรักความสามัคคี ได้รู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเป็นการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้บ้านเมืองน่าอยู่ สะอาด เกิดความสวยงาม สร้างภูมิทัศน์ที่ดีแก่ที่สาธารณะ ปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักเรื่องการรักษาความสะอาดกับทุกภาคส่วน