Reporter&Thai Army Uncategorized

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มณฑลทหารบกที่ 35 นำทหารจิตอาสา ร่วมกับ ประชาชนจิตอาสาชาวอุตรดิตถ์ร่วมทำความสะอาดสถานที่สำคัญของจังหวัด

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มณฑลทหารบกที่ 35 นำทหารจิตอาสา ร่วมกับ ประชาชนจิตอาสาชาวอุตรดิตถ์ร่วมทำความสะอาดสถานที่สำคัญของจังหวัด

พลตรี ชาตรี มณีพงษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35/ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มณฑลทหารบกที่ 35 นำทหารจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมกับ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ แต่งกายชุดจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กว่า 1,000 คน ทำกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย โดยมี นายธนากร อึ้งจิตไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ บริเวณสถานีรถไฟศิลาอาสน์ ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์และที่บริเวณแนวถนนเฉลิมพระเกียรติ (ถนนเฉลิมราชย์ – พาดวารี) ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตลอดจนความสมัครสมานสามัคคี มีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน

สำหรับกิจกรรมการพัฒนาสาธารณูปโภค ได้แสดงให้เห็นถึงพลังจิตอาสาในการร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนทุกฝ่าย ตระหนักและให้ความสำคัญ ในการรักษาความสะอาดของบ้านเรือนถิ่นที่อยู่