มว.รส.ที่ ๒ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๔) อ.เมือง จว.อ.น.ร่วมกับ นายนัฐวุฒิ สุวรรณเศรษฐ์ กำนันตำบลหนองเต่า, ร.ต.ท.วุฒิชัย โพธิชัย สายตรวจตำบลหนองเต่า และประชาชนในพื้นที่ ต.หนองเต่า ลงพื้นชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่แก้ไข/ความต้องการ โดยร่วมกันลงพื้นที่ในการสอบถามปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ของประชาชน


เมื่อ ๑๘๑๗๐๐ ธ.ค.๖๑ มว.รส.ที่ ๒ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๔) อ.เมือง จว.อ.น.ร่วมกับ นายนัฐวุฒิ สุวรรณเศรษฐ์ กำนันตำบลหนองเต่า, ร.ต.ท.วุฒิชัย โพธิชัย สายตรวจตำบลหนองเต่า และประชาชนในพื้นที่ ต.หนองเต่า ลงพื้นชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่แก้ไข/ความต้องการ โดยร่วมกันลงพื้นที่ในการสอบถามปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่ มีรายละเอียดดังนี้

๑.ปัญหาร้องเรียนเรื่องตลาดนัด (วันอาทิตย์) ซึ่งผู้ประกอบการตลาดนัดเอกชน ได้ดำเนินการ ในการกำจัดขยะ ไม่ถูกต้องตามหลักการกำจัดขยะ มีการเผาขยะทำให้เกิดมลพิษ ประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนจากควันไฟ โดยไม่ยอมเสียค่าใช้จ่ายในการการกำจัดขยะของตลาดนัด ให้กับ อบต.หนองแก
๒. ปัญหาขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ช่วยตรวจสอบผู้ประกอบการร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ บ.หนองเต่า ปรับแต่งรถจักรยานยนต์ให้กับวัยรุ่นในพื้นที่และพื้นที่ข้างเคียง ทำให้เกิดปัญหา ท่อไอเสียเสียงดัง ก่อความรำคาญให้กับประชาชนในพื้น ต.หนองเต่า ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ม.๕ บ.หนองเต่า ต.หนองเต่า อ.เมือง จว.อ.น. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

,