พลเอกกิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ เลขาธิการภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติร่วมกับ GTO Academy สถาบันสื่อแห่งความสุขความสำเร็จเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมรุ่น 78


พลเอกกิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ เลขาธิการภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติร่วมกับ GTO Academy สถาบันสื่อแห่งความสุขความสำเร็จเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมรุ่น 78

 

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน