ข่าวรัฐสภา

ระหว่างวันที่ 13-18 มกราคม 2562 ณ จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ระหว่างวันที่ 13-18 มกราคม 2562 ณ จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนฯ พลเอก สุรวัช บุตรวงษ์ นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ และนางนิสดารก์ เวชยานนท์ เข้าร่วมการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 27 (the 27th Annual Meeting of the Asia-Pacific Parliamentary Forum-APPF 27)

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน