ข่าวรัฐสภา

ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง นำคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติรวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย ลงพื้นที่

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง นำคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติรวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ 3 อำเภอที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภอปากพนัง และอำเภอร่อนพิบูลย์ โอกาสนี้ คณะฯ ได้มอบความช่วยเหลือเงินสร้างบ้าน จำนวน 3 หลัง โดยใช้งบประมาณหลังละ 230,000 บาท รวมทั้งมอบอุปกรณ์เครื่องครัวให้ประชาชน จำนวน 150 ครัวเรือนภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน