ข่าวรัฐสภา

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เพื่อขอความเป็นธรรมให้กับผู้ว่าการยาสูบแห่งประเทศไทย กรณีที่ถูกภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบแห่งประเทศไทยร้องเรียนขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณาปลดออกจากตำแหน่ง

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 11.10 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 นายประวัติ ทองสมบูรณ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดมหาสารคาม และสมาคมการค้าผู้ขายส่งยาสูบ ยื่นหนังสือต่อนายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ ผ่านไปยังนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เพื่อขอความเป็นธรรมให้กับผู้ว่าการยาสูบแห่งประเทศไทย กรณีที่ถูกภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบแห่งประเทศไทยร้องเรียนขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณาปลดออกจากตำแหน่ง สืบเนื่องจากปัญหาการบังคับใช้ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยาสูบของรัฐ ซึ่งเปิดช่องให้สามารถนำเข้าบุหรี่จากต่างประเทศได้ในราคาที่ถูกลงกว่าเดิม และแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดของบุหรี่ไทย ทำให้การยาสูบแห่งประเทศไทยต้องประกาศหยุดรับซื้อใบยาจากชาวไร่ จนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้ว่าการยาสูบฯ ทางสมาคมการค้าผู้ขายส่งยาสูบ จึงมีความคิดเห็นว่า พ.ร.บ.สรรพสามิต พ.ศ.2560 มีประเด็นซึ่งส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวไร่ยาสูบ ทั้งในประเด็นของยอดขายและอัตราภาษี แต่ไม่ได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานที่เสนอกฎหมาย ซึ่งการบริหารองค์กรในสภาวการณ์ปัจจุบันเช่นนี้ จำเป็นต้องมีผู้บริหารที่มีธรรมาภิบาลและมีความรู้ในการบริหารองค์กร โดยผู้ว่าการยาสูบแห่งประเทศไทยคนปัจจุบัน มีความเหมาะสมทุกประการ ทางสมาคมฯ จึงขอสนับสนุนผู้ว่าการยาสูบแห่งประเทศไทย ให้ดำรงตำแหน่งนี้ต่อไป
ด้านนายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล กล่าวว่าจะรับเรื่องดังกล่าวไว้เสนอต่อรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เพื่อพิจารณาตามกระบวนการต่อไป

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน