ข่าวรัฐสภา

ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ พลเอก ดนัย มีชูเวท พลโท อำพน ชูประทุม และนางสุวิมล ภูมิสิงหราช ในฐานะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ เลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นเกียรติแก่นาย Peter Rider อุปทูตรักษาราชการสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย

10:43 @ที่ปรึกษ@๙๙๛ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.00 นาฬิกา ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-นิวซีแลนด์ ประกอบด้วย นายธำรง ทัศนาญชลี ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ พลเอก ดนัย มีชูเวท พลโท อำพน ชูประทุม และนางสุวิมล ภูมิสิงหราช ในฐานะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ เลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นเกียรติแก่นาย Peter Rider อุปทูตรักษาราชการสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน