Uncategorized ข่าวรัฐสภา

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 นาฬิกา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

จุดที่ 2 นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เดินทางลงพื้นที่พบปะส่วนราชการ รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสำคัญด้านการปฏิรูปปัญหาการบริหารจัดการน้ำสำหรับการใช้อุปโภคบริโภค การเกษตร การเลี้ยงปลา มีการเสนอให้เพิ่มประสิทธิภาพของสถานีสูบน้ำด้วยระบบโซล่าเซลล์ เพิ่มอ่างเก็บน้ำคอนกรีต โดยมีนายเกริกกรุง สุภัควนิช นายกเทศมนตรีตำบลภูสิงห์

 

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน