จังหวัดเชียงใหม่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมจิตอาสาเดินรณรงค์ “คน รัก คลอง” ที่จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการร่วมกันรับผิดชอบดูแลรักษา พัฒนาคลอง และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชน


จังหวัดเชียงใหม่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมจิตอาสาเดินรณรงค์ “คน รัก คลอง” ที่จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการร่วมกันรับผิดชอบดูแลรักษา พัฒนาคลอง และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชน

วันนี้ 15 ธ.ค. 61 เวลา 08.00 น. ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “ฅน รัก คลอง”….“ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” โดยมีประชาชนจิตอาสาและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ดังกล่าวกว่า 2000 คน เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์อุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างการรับรู้ให้ประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของแม่น้ำลำคลอง และสร้างจิตสำนึกในการร่วมกันรับผิดชอบดูแลรักษา พัฒนาคลอง เพื่อสุขภาวะอนามัย คุณภาพชีวิตและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชน โดยกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “ฅน รัก คลอง” ได้จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่ เวลา 07.00 น.

สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ได้เดินรณรงค์ โดยใช้เส้นทางจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ไปตามถนนพระปกเกล้าถึงประตูช้างเผือก เลี้ยวขวาไปตามถนนมณีนพรัตน์จนถึงแจ่งศรีภูมิ เลี้ยวซ้ายไปสิ้นสุดที่บริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าโรงแรมรอยัล เพนนินซูล่าเชียงใหม่ และจัดให้มีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า ณ บริเวณสะพานอัษฎาธร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำขบวนเดินรณรงค์ตลอดเส้นทาง

สำหรับกิจกรรมภายหลังการเดินรณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กดปุ่มเปิดใช้กังหันน้ำชัยพัฒนา ในคลองแม่ข่า บริเวณสะพานอัษฎาธร เพื่อบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการเติมอากาศให้น้ำ นอกจากนั้นจิตอาสายังร่วมกันพัฒนาบริเวณ คูเมือง และคลองแม่ข่า โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 – 4 พัฒนาบริเวณคลองแม่ข่า ถนนด้านหน้าโรงแรมรอยัล เพนนินซูล่าเชียงใหม่ และสะพานอัษฎาธร กลุ่มที่ 5 พัฒนาบริเวณคูเมือง จากแยกแจ่งศรีภูมิไปประตูท่าแพ และกลุ่มที่ 6 พัฒนาบริเวณคูเมือง จากแจ่งศรีภุมิไปทางประตูช้างเผือก
///////////////////////////////
นฤมล วรรณพริ้ง / ส.ปชส.เชียงใหม่
15 ธันวาคม 2561