ยิงก๋งพื้นบ้าน งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี ฯ เล่งตัวโก่ง ยิงสุดแรง นัดต่อนัด เชียร์กันมันส์


ยิงก๋งพื้นบ้าน งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี ฯ เล่งตัวโก่ง ยิงสุดแรง นัดต่อนัด เชียร์กันมันส์

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการแข่งขันยิงก๋งพื้นบ้าน (หนังสติ๊ก) ในงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมฉลองในวาระมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครบรอบ 85 ปีและเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทย เผยแพร่วิถีชีวิตการละเล่นพื้นบ้านให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้

การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับความสนใจมีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันเกือบ 50 คน มีการแข่งขัน 4 รอบ
โดยผู้ชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล ผลการแข่งขันมีดังนี้
ชนะเลิศ ได้แก่ คุณสุวิทย์ สัณฑ์วนาคีรี
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คุณณรงค์ ชัยปัญญา
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คุณหนุ่ม หาญกิตติวัชน์

โอกาสนี้ อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม ผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน ณ ลานจตุรัสนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ทรงวุฒิ ทับทอง  ผู้สื่อข่าว จังหวัดเชียงใหม่ รายงาน