ตรวจคนเข้าเมือง 5 จัดกิจกรรม โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางปั่นจักรยานและคลองชลประทาน


ตรวจคนเข้าเมือง 5 จัดกิจกรรม โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางปั่นจักรยานและคลองชลประทาน ตั้งแต่สะพานทางเข้าห้วยตึงเฒ่า จนถึงสะพานสำนักงาน ป.ป.ช.เชียงใหม่ เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน


เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น.ที่กองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 5 จังหวัดเชียงใหม่ พลตำรวจตรี พงศ์อานันต์ คล้ายครึ่ง ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 ได้จัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางปั่นจักรยานและคลองชลประทาน ตั้งแต่สะพานทางเข้าห้วยตึงเฒ่า จนถึงสะพานสำนักงาน ป.ป.ช.เชียงใหม่ โดยมีจิตอาสาจำนวนกว่า 450 คนเข้าร่วมกิจกรรม

ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำร “เราทำดีด้วยหัวใจ”ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ มีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนร่วม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน ใน 4 สถาบันหลัก คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถานบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 โดย พลตำรวจตรี พงศ์อนันต์ คล้ายคลึง ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 ได้ดำเนินการตาแนวพระราชดำริ ซึ่งได้รับความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน ได้แก่เทศบาลตำบลดอนแก้ว ,ชลประทานแม่แตง,แขวงการทางเชียงใหม่ 2,สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่,สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่,สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1,สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7,สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ,กองพันสัตว์ต่าง,บริษัทห้องปฎิบัติการกลสง จำกัด,ตำรวจ ภูธรจังหวัดเชียงใหม่,ตชด.33,บก.ทท.2 ,ดร.รพ.ตร.,สภ.แม่ริม ประชาชน จิตอาสาและหน่วยงานในสังกัด ตม.5 จำนวน 450 คน

การดำเนินการกิจกรรอันเป็นสาธารณประโยชน์ และที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนทุกฝ่าย ตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดพื้นที่สาธารณะ แสดงออถึงความร่วมมือร่วมใจ ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางปั่นจักรยานและคลองชลประทานเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน
**********************************

ภาพ..นิมิตร โปธา

ข่าว..นิวัตร ธาตุอินจันทร์