Reporter&Thai Army

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 จัดทหารเสนารักษ์และชุดมวลชนสัมพันธ์…ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 จัดทหารเสนารักษ์และชุดมวลชนสัมพันธ์…ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้

พันเอก รัตนะ พัฒนโสภณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 จัดกำลังพล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ กองร้อยทหารพรานที่ 3205 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาไร่หลวง บ้านถ้ำเวียงแก ส่งมอบเตียงนอนพร้อมผ้าห่มกันหนาว ให้แก่นาง จึ แซ่หาง ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยอาการป่วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบและเป็นผู้ยากไร้ อายุ 61 ปี เป็นราษฎรบ้านผาหมี บ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 10 ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ได้ให้กำลังใจผู้ป่วย พร้อมทั้งได้พบปะพูดคุยกับครอบครัวว่า…หน่วยทหารพร้อมให้ความช่วยเหลือในทุกโอกาสและทุกเวลา เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา