Reporter&Thai Army

” หน่วยทหารพร้อมดูแลเยาวชนของชาติ…น้องๆเด็กเล็กในพื้นที่ด้วยความยินดี “

” หน่วยทหารพร้อมดูแลเยาวชนของชาติ…น้องๆเด็กเล็กในพื้นที่ด้วยความยินดี ”

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 ร่วมกับ กองกำลังผาเมือง…มอบเสื้อผ้าให้ น้องๆเด็กนักเรียน ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลงอบ จังหวัดน่าน

พันเอก รัตนะ พัฒนโสภณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 จัดกำลังพลจากกองร้อยทหารพรานที่ 3206 ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 312 กองกำลังผาเมือง ลงพื้นที่มอบเสื้อให้ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลงอบ จำนวน 41 ตัว ในการนี้คณะครูได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานราชการทหารที่นำเสื้อผ้ามามอบให้แก่เด็กเล็ก ด้วยความรักและความเอาใจใส่ต่อประชาชน ณ ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา