Reporter&Thai Army นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

พ.อ.วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช รอง ผอ.รมน.จว.พิจิตร(ท.) ได้รับมอบหมายจาก นายวรพันธ์ สุวัณณุสส์ ผอ.รมน.จว.พิจิตร ไปเป็นประธานการทำบุญลานข้าว(ประเพณีลานคูณ) ของชาวนาอินทรีย์

151030 ม.ค.61 : พ.อ.วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช รอง ผอ.รมน.จว.พิจิตร(ท.) ได้รับมอบหมายจาก นายวรพันธ์ สุวัณณุสส์ ผอ.รมน.จว.พิจิตร ไปเป็นประธานการทำบุญลานข้าว(ประเพณีลานคูณ) ของชาวนาอินทรีย์ อ.ทุ่งใหญ่ ซึ่งได้รับพระราชทานข้าวขาวดอกมะลิ 105 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ วิชชาลัยชาวนา ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จว.พิจิตร