Reporter&Thai Army

หมู่ รส.ประจำ อ.หนองบัว จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔) ให้การต้อนรับ พ.อ.อดุล ชมเย็น รอง ผบ.กกล.รส.จว.น.ว. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ รพ.ค่ายจิรประวัติ มทบ.๓๑

– เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค. ๖๒ เวลา ๑๐๐๐ หมู่ รส.ประจำ อ.หนองบัว จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔) ให้การต้อนรับ พ.อ.อดุล ชมเย็น รอง ผบ.กกล.รส.จว.น.ว. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ รพ.ค่ายจิรประวัติ มทบ.๓๑ โดยมีบริการตรวจโรค วัดความดัน ให้คำปรึกษา จ่ายยา และให้คำแนะนำแก่ผู้ที่เข้ารับบริการ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีคนชรา และผู้ยากไร้อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก โดยบางคนไม่มีค่าใช้จ่ายในการไปรักษาตัวในโรงพยาบาลของรัฐ จึงได้มีการจัดหน่วยบริการสุขภาพมาให้บริการแก่ชาวบ้านถึงพื้นที่ พร้อมทั้งได้สอบถามสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้าน อาการป่วย และกล่าวให้กำลังใจแก่ชาวบ้านที่เดินทางเข้ารับการรักษาตัว และเมื่อเวลา ๑๐๓๐ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมผู้ป่วยที่มีฐานะยากไร้ จำนวน ๒ ราย ได้แก่๑.น.ส.เฉลา ช่วยอุระชน อายุ ๖๑ ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๑๖๒ ม.๑๐ ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จว.น.ว. ซึ่งเกิดอุบัติเหตุหกล้ม ส่งผลให้กนระดูกสะโพกข้างซ้ายร้าว เดินไม่ได้ และป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มาเป็นระยะเวลา ๕ ปีถึงปัจจุบัน
๒.นางเย็น ชนะศักดิ์ อายุ ๕๔ ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๑๐๘ ม.๑๐ ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จว.น.ว. ซึ่งเกิดอุบัติเหตุตกจากต้นไม้สูง ส่งผลให้เป็นอัมพฤกษ์-อัมพาต ท่อนล่าง ขาทั้งสองข้างเดินไม่ได้ มาเป็นระยะเวลา ๒๐ ปีถึงปัจจุบัน
ซึ่งได้มีการกล่าวให้กำลังใจ และมอบสิ่งของอุปโภคและบริโภคที่สำคัญสำหรับผู้ป่วยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิต และเมื่อ ๑๑๓๐ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมนายจำปา ศรีนวล ณ บ้านเลขที่ ๗๘ ม.๒๐ ต.หนองบัว อ.หนองบัว จว.น.ว. ซึ่งเป็นผู้ยากไร้และเป็นผู้ป่วยติดเตียง ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ อยู่อาศัยในบ้านที่มีสภาพทรุดโทรมอาศัยเพียงแค่เบี้ยคนชราและเบี้ยคนพิการในการดำรงชีพ พร้อมทั้งได้มอบรถเข็นผู้พิการ เพื่ออำนวยความสะดวก และกล่าวให้กำลังใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย