Reporter&Thai Army

มณฑลทหารบกที่ ๓๗ ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงราย จัดกำลังพล พร้อมรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๒ คัน ฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดค่าฝุ่นละอองในอากาศ และทำความสะอาดถนน

เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. มณฑลทหารบกที่ ๓๗ ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงราย จัดกำลังพล พร้อมรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๒ คัน ฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดค่าฝุ่นละอองในอากาศ และทำความสะอาดถนน บริเวณ เขตเทศบาลเมืองเชียงราย ตั้งแต่ สี่แยกประตูเชียงใหม่ ถนนธนาลัย จนถึง แยกหอนาฬิกา ถนนบรรพปราการ อ.เมือง จว.ช.ร. ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย