Reporter&Thai Army

นายพจน์ หรูวรนันท์ นายอำเภอเมืองพิจิตร มอบหมายให้ นายวิมาน สุขขวัญ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ร่วมกับ ผู้แทน พมจ.พิจิตร ผู้แทนศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.พิจิตร

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
เวลา 09.30 น
นายพจน์ หรูวรนันท์ นายอำเภอเมืองพิจิตร มอบหมายให้ นายวิมาน สุขขวัญ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ร่วมกับ ผู้แทน พมจ.พิจิตร ผู้แทนศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.พิจิตร นายก อบต.ท่าหลวง ผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินสภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ รายนายสุรัตน์ นครสิงห์ บ้านน้ำหัก เลขที่ 35 ม.7 ต.ท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามที่นายสุรัตน์ นครสิงห์ ได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์กับชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ อ.เมืองพิจิตร เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 พร้อมกันนี้ พระมหาวรพล วรพโล ได้เป็นผู้แทนพระราชสิทธิเวที ดร. เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร/รักษาการเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พระอารามหลวง นำเครื่อง อุปโภคและบริโภค มอบให้แก่นายสุรัตน์ฯ ด้วย