Uncategorized ข่าว นราธิวาส

รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ เร่งผลักดันการค้าชายแดน หนุน SME ไทยและมาเลเซีย ลงนาม MOU พร้อมเจรจาจับคู่ธุรกิจ และประชุมแก้ปัญหาการค้าชายแดนไทย มาเลเซีย (ชมคลิป)

รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ เร่งผลักดันการค้าชายแดน หนุน SME ไทยและมาเลเซีย ลงนาม MOU พร้อมเจรจาจับคู่ธุรกิจ และประชุมแก้ปัญหาการค้าชายแดนไทย มาเลเซีย 

 

 

วันนี้ 16 ก.พ. 63 ที่โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง จ.นราธิวาส นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. นายบุณยฤทธิ์กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความร่วมมือร่วมกันระหว่าง EXIM Bank ไทย EXIM Bank มาเลเซีย และ SME Bank ไทย และ SME Bank มาเลเซีย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการ SME ของทั้งสองประเทศให้เติบโต และเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมการค้าชายแดนระหว่างกัน ซึ่งจากข้อมูลของกรมการค้าต่างประเทศ ปี 2562 ประเทศมาเลเซียเป็นอันดับ 1 ของประเทศเพื่อนบ้านที่มีมูลค่าการค้าชายแดนกับไทยรวมทั้งสิ้น 514,066 ล้านบาท

จากนั้นคณะรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เยี่ยมชมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการมาเลเซีย โดยมีผู้ประกอบการจาก 14 จังหวัดภาคใต้ ร่วมจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการมาเลเซีย พร้อมทั้งมีการจัดแสดงสินค้าประเภทต่างๆ โดยสินค้าประเภททุเรียนแช่แข็งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการมาเลเซียเป็นอย่างมาก


ต่อจากนั้น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนไทย – มาเลเซีย เพื่อแก้ปัญหาการค้าชายแดนไทย- มาเลเซีย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการค้าชายแดนทั้งในส่วนของการค้าการลงทุน และด้านโครงสร้างพื้นฐานร่วมหารือในประเด็นต่างๆ

อาทิ การเร่งรัดก่อสร้างถนนเชื่อมโยงระหว่างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ กับด่านศุลกากรบูกิตกายูฮิตัมของมาเลเซีย การเร่งรัดการจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนไทย – มาเลเซีย การเร่งรัดก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก – ลก ณ อำเภอสุไหงโก – ลก แห่งที่ 2 การเร่งรัดก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก – ลก ณ อำเภอตากใบ โครงการรถไฟทางคู่ เส้นทางหาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ การดำเนินโครงการเมืองยางพารา เป็นต้น ซึ่งมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ได้เดินทางต่อไปยังจังหวัดสงขลาต่อไป

ภาพ/ข่าว นูอารีซ๊ะ ยะยือริ ผู้สื่อข่าวนราธิวาส