ข่าวรัฐสภา

สว.ภาคกลาง ร่วมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2567 ณ จังหวัดลพบุรี

สว.ภาคกลาง ร่วมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2567 ณ จังหวัดลพบุรี

.
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 นาฬิกา ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ประกอบด้วย นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล หม่อมหลวงสกุล มาลากุล พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่ นายสาธิต เหล่าสุวรรณ พลตรี โอสถ ภาวิไล และพลเอก บุญธรรม โอริส สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วย นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 และนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 1 เข้าร่วมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2567 โดยร่วมแต่งกายชุดไทยเพื่อเข้าร่วมงาน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ และสักการะองค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท

จากนั้น คณะเดินเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน อาทิ ลานอาหารและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์จินตนาการ ร้าน OTOP ตลาดย้อนยุค พระที่นั่งสุทธาสวรรย์ สวนนารายณ์นฤมิต และตำราโอสถ

.
การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อจังหวัดลพบุรีและประเทศไทยเป็นงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดลพบุรี จัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ช่วงระหว่างวันคล้ายวันพระราชสมภพ เป็นงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับชาวลพบุรีเป็นอย่างมาก เอกลักษณ์ของงาน คือ การแต่งกายชุดไทยย้อนยุคเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี การส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นการส่งเสริมผ้าพื้นเมืองของจังหวัดลพบุรี สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้จังหวัดลพบุรี
.
คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวชื่นชมชาวลพบุรีที่ได้ร่วมกันสืบสานงานประเพณีแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และเป็นการร่วมมือร่วมใจของคนในจังหวัด อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดลพบุรีด้วย

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน