ข่าวรัฐสภา

ณ ท่าอากาศยานกระบี่ จังหวัดกระบี่ คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท จเรศักณ์ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการ ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานกระบี่

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 11.30 นาฬิกา ณ ท่าอากาศยานกระบี่ จังหวัดกระบี่ คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท จเรศักณ์ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการ ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานกระบี่ เพื่อติดตามความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการพัฒนาท่าอากาศยานกระบี่ โดยมี นายสมโภช โชติชูช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และนายอรรถพร เนื่องอุดม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่ พร้อมเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานกระบี่ บรรยายสรุปข้อมูลและให้การต้อนรับ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน