ข่าวรัฐสภา

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท ชาญชัย ภู่ทอง ประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับสหการและการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท ชาญชัย ภู่ทอง ประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับสหการและการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรี นายยุทธนา เกียรติขจรไกล รองนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองปากช่อง ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดบริการสาธารณะในด้านการขนส่งมวลชน (รถบัสโดยสารไฟฟ้า) ของเทศบาลนครนครราชสีมาและการจัดบริการสาธารณะในด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองปากช่อง

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน