ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2562

วันนี้ (15 มีนาคม 2562) เวลา 13.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2562 (C-MAX 19) ในประเด็นการต่อต้านการก่อการร้าย โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประธานตรวจเยี่ยมการฝึก ณ โรงเรียนเตรียมทหาร อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

สืบเนื่องจากปีนี้ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติและกองบัญชาการกองทัพไทย ได้ร่วมกันจัดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติประจำปี 2562 ภายใต้รหัส : บ้านนา 62 : หรือ C-MEX19 ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2562 โดยมุ่งเน้น การให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารเหตุการณ์วิกฤติที่เกิดจากการก่อการร้าย รวมทั้งภัยพิบัติที่เกิดจากเหตุการณ์ก่อการร้าย ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงระดับผู้ปฏิบัติ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ กองทัพภาคที่ 1-4 ผู้บัญชาการตำรวจภาค 1-9 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเชิญปฏิบัติการในขั้นตอนการบริหารเหตุการณ์ การควบคุมบังคับบัญชา และการประสานงาน