ข่าว พะเยา

พะเยา มืดทั้งเมือง!!ภาวะหมอกควันวิกฤต PM 2.5 ทะลุ 171 ไมโครกรัม

พะเยา มืดทั้งเมือง!!ภาวะหมอกควันวิกฤต PM 2.5 ทะลุ 171 ไมโครกรัม

สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยค่าหมอกควันได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งค่า PM 2.5 ทะลุถึง 171 ไมโครกรัมค่า PM 10 เท่ากับ 201 ไมโครกรัม และเAQI สูงถึง 281 ไมโครกรัม ซึ่งถือว่าเป็นประวัติการของภาวะหมอกควันที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นของปีนี้ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ขณะที่ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจจุดอาสาเฝ้าระวังไฟป่าของพื้นที่หมู่บ้าน เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ปัญหาลดลง

 

สภาพปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้สภาพอากาศโดยทั่วไปปกคลุมด้วยหมอกควันและเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในเรื่องของอาการแสบ ตาระคายเคืองคอ รวมทั้งระบบทางเดินหายใจ ของประชาชนหลังค่าหมอกควันได้เพิ่มทวีความรุนแรง และมีค่ามาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดค่าหมอกควันได้เพิ่มสูงขึ้นเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งค่า PM 2.5ทะลุถึง 171 ไมโครกรัม ค่า PM 10 เท่ากับ 201 ไมโครกรัม และ AQI สูงถึง 281 ไมโครกรัม ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและอยู่ในขั้นสีแดงซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ขณะที่สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ยังคงพบเห็นได้อย่างต่อเนื่อง จนไม่สามารถควบคุมได้ จึงทำให้สภาวะอากาศของพื้นที่จังหวัดพะเยา ปกคลุมด้วยหมอกควันจนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวการจราจร รวมทั้งปัจจัยต่อสุขภาพ ขณะที่ทางสาธารณสุขพะเยาได้ออกประกาศให้ประชาชนงดทำกิจกรรมในที่โล่งแจ้งรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงนี้อย่างเต็มที่

https://youtu.be/N8nul3NJp00