ข่าว พะเยา อาหารและยา

พะเยา ไอศกรีมกะทิสด มะพร้าวอ่อนขายดีอากาศที่ร้อน

พะเยา ไอศกรีมกะทิสด มะพร้าวอ่อนขายดีอากาศที่ร้อน

พ่อค้าแม่ค้าหัวใส ทำไอศครีมกะทิสด มะพร้าวอ่อน ออกขายในช่วงอากาศร้อน โดยดัดแปลง นำผลมะพร้าวอ่อนมาเป็นภาชนะใส่ไอศครีมโบราณรวมทั้งนำเนื้อมะพร้าวอ่อนเข้าผสมสามารถเพิ่มมูลค่าและยอดจำหน่ายไอศครีมได้เป็นอย่างดี โดดยสามารถจำหน่ายได้วันละมากกว่า 4 พันบาท

พ่อค้าแม่ค้าไอศครีมโบราณรายนี้ ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา กำลังช่วยกันปลอกมะพร้าวอ่อนเพื่อนำเนื้อและกะลามะพร้าวอ่อน มาเป็นส่วนผสมของไอศครีมกระทิสด รวมทั้งใช้เป็นภาชนะใส่ไอศครีมเพื่อเพิ่มรสชาติให้มีความอร่อยเพิ่มมากขึ้น นับเป็นไอเดียที่สามารถเพิ่มมูลลค่าไอศครีมได้เป็นอย่างมาก หลังในช่วงนี้ที่มีอากาศค่อนข้างร้อน และจะมีผู้คนเดินทางมาหาซื้อไอศครีมกันอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ยอดจำหน่ายไอศกรีมกะทิสด มะพร้าวอ่อนของพวกเขาขายได้เป็นอย่างดี เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

โดยนายถนอม มหาวัน พ่อค้าไอศกรีมกะทิ มะพร้าวอ่อน ระบุว่า ในช่วงนี้ไอศครีมของตนเองสามารถจำหน่ายได้เป็นอย่างดี เนื่องจากภาวะอากาศที่ร้อนจัดประกอบกับไอศครีมกระทิสดของตนเองนั้นจะทำไม่เหมือนใคร โดยจำหน่ายมาแล้วกว่า 5 ปี ซึ่งจะนำมะพร้าวอ่อนมาทำการปลอกเปลือก และจากนั้นจะผ่าครึ่ง และขูดเอาเนื้อไว้รองบริเวณกะลา จากนั้นก็จะนำไอศกรีมกะทิสดสูตรของตนเองนำมาใส่ บนเนื้อมะพร้าวอ่อน ซึ่งจะขายถ้วยละ 40 บาท ในแต่ละวันจะสามารถจำหน่ายได้วันละ 50-100 ลูก และในมะพร้าว 1 ลูกสามารถที่จะขายได้ 2 ถ้วยหรือ 2 กะลาซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้เขาในช่วงนี้มากกว่า 4 พันบาทต่อวัน

 

สัมภาษณ์…นายถนอม มหาวัน พ่อค้าไอศกรีมกะทิ มะพร้าวอ่อน