ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

อำเภอพนมไพรชนะเลิศประกวดธงผะเหวด ในการจัดงานประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด   

15 มีนาคม 2567 ที่ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด บึงพลาญชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการประกวดธงผะเหวด ในงานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2567 โดยมี นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, นายยุทธนา บุศเนตร วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด, ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการตัดสิน เข้าร่วม ตลอดจนมีพี่น้องประชาชนร่วมชมความสวยงามของธงผะเหวด อย่างคับคั่ง

โดยการประกวดจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ 1.ธงผะเหวดประเภทคงเอกลักษณ์แบบดั้งเดิม เน้นใช้วัสดุธรรมชาติ และใช้เทคนิคการทอมือวิธีแบบเก็บขิด ลวดลายจะแสดงถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา และ 2.ธงผะเหวดประเภทประยุกต์ จะต้องเป็นธงผะเหวดที่ทอใหม่ วัสดุที่ใช้ประกอบด้วย ลูกปัด หรือวัสดุตามความเหมาะสม ส่วนลวดลายเน้นเสริมสร้างการประชาสัมพันธ์งานบุญผะเหวดและการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด

ทั้งนี้ผลการประกวดธงผะเหวด ปี 2567 รางวัลชนะเลิศประเภทคงเอกลักษณ์แบบดั้งเดิม ได้แก่ อันดับ 1 นายสุริยะ คำนนท์ อำเภอพนมไพร , อันดับ 2 สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด, อันดับ 3 นายคำภู สุดาเดช อำเภอพนมไพร ในส่วนประเภทประยุกต์รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสิริมนต์ พรมวงศ์ อำเภอพนมไพร อันดับ 2 เทศบาลตำบลพนมไพรร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอพนมไพร และอันดับ 3 นางนวลจันทร์ ดาแก้ว อำเภอจังหาร

สมนึก บุญศรี  รายงาน