Reporter&Thai Army

ชุดเฉพาะกิจดับไฟป่า (สายฟ้า) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

ชุดเฉพาะกิจดับไฟป่า (สายฟ้า)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
วันที่ 15 เมษายน 2562 ชุดเฉพาะกิจดับไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ร่วมกับอาสาสมัครป้องกันไฟป่าตำบลนางแล เข้าควบคุมไฟป่าบริเวณป่าบ้านนางแลใน หมู่7 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย พิกัด 47Q 586784E 2214271N เริ่มดับเวลา 09.20 น. พื้นที่เสียหาย 80 ไร่ ดับเสร็จเวลา 16.30 น.พื้นที่เสียหาย 130 ไร่ ชนิดป่าเบญจพรรณ โดยมีนายปรีชา ทองคำเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์

นางสาวธนัตชนก ชุ่มมงคล
หัวหน้าชุดเฉพาะกิจดับไฟป่า/รายงาน