Reporter&Thai Army

รองแม่ทัพภาคที่ 3 ติดตามการดับไฟป่าดอยจระเข้ เชียงราย บูรณาการทุกภาคส่วนจนคลี่คลาย…ร่วมจิตอาสาเปิดโรงครัวพระราชทานดูแลชุดดับไฟป่าตลอดทั้งคืน….

รองแม่ทัพภาคที่ 3 ติดตามการดับไฟป่าดอยจระเข้ เชียงราย บูรณาการทุกภาคส่วนจนคลี่คลาย…ร่วมจิตอาสาเปิดโรงครัวพระราชทานดูแลชุดดับไฟป่าตลอดทั้งคืน….

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 20.15 น. พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 และคณะ เดินทางไปติดตามสถานการณ์การดับไฟป่าและทำแนวกันไฟจากเหตุไฟป่าลุกลามไหม้ในพื้นที่ดอยจระเข้ – ดอยตูน ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงราย ( ส่วนแยกอำเภอแม่จัน ) วัดป่าตึง หมู่ที่ 8 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยมี พันเอก ชาตรี สงวนธรรม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ให้การต้อนรับ ซึ่งปัจจุบันกำลังทหารจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2, มณฑลทหารบกที่ 37 ,กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และกำลังทหารพรานจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31, ชุดประเชิญเหตุดับไฟป่าอำเภอแม่จัน, ชุดดับไฟป่าจากสถานีควบคุมไฟป่าสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เชียงราย , กำลังชุดดับไฟป่าจากกรมป่าไม้ และประชาชนจิตอาสา เร่งระดมกำลังเข้าทำการดับไฟป่าบนดอยจระเข้ที่ลุกไหม้เป็นวงกว้าง

ทั้งนี้ กรมป่าไม้ได้จัดรถ mobile unit ซึ่งเป็นยานพาหนะที่มีอุปกรณ์ด้านระบบ information Technology หรือ IT ในการสำรวจติดตามจุดความร้อน ตลอดจนแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศจากระบบดาวเทียมเพื่อความสะดวกและสามารถกำหนดทิศทางวางแผนแนวทางการปฏิบัติในการเข้าดับไฟป่าในพื้นที่ต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กระทั่งปัจจุบันสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัด และเพลิงที่ลุกไหม้จากเหตุไฟป่าได้สงบลงเป็นที่น่าพอใจอย่างต่อเนื่อง โเยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงจัดกำลัง เฝ้าระวังและเฝ้าติดตามไฟป่าบนดอยจระเข้ตลอด 24 ชั่วโมง