ข่าวรอบรั้วภูธร

สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันวันนี้พบจุดความร้อน จำนวน 513 จุด ลดลงจากเมื่อวาน โดยพบที่ จ.เชียงราย จำนวน 230 จุด จ.ลำปาง 63 จุด และจ.เชียงใหม่ จำนวน 59 จุด

สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันวันนี้พบจุดความร้อน จำนวน 513 จุด ลดลงจากเมื่อวาน โดยพบที่ จ.เชียงราย จำนวน 230 จุด จ.ลำปาง 63 จุด และจ.เชียงใหม่ จำนวน 59 จุด

ด้าน พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 กล่าวว่า สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในวันนี้ ยังคงมีค่า hot spot สูงในบางจังหวัด โดยเฉพาะ จังหวัดเชียงราย ค่าคุณภาพอากาศยังคงสูงต่อเนื่อง โดยเฉพาะ ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า , ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย และ ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย และ ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม, ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จว.ลำปาง ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังของแต่ละจังหวัด ประกอบกับช่วงนี้ มีอากาศที่ร้อนขึ้น

ดังนั้นขอแต่ละหน่วยที่เข้าดับไฟประเมินสถานการณ์ ในแต่ละวันพร้อมจัดกำลังเข้าปฏิบัติการลดจุดความร้อน อย่างต่อเนื่อง
ส่วนการใช้กำลังทางอากาศ โดย ฮ.ท.17 และ ฮ.ทส. ดำเนินการทิ้งน้ำดับไฟ ที่ อ.แม่จัน, อ. เวียงป่าเป้า และ อ.แม่สรวย ในจุดที่กำลังภาคพื้นดินไม่สามารถเข้าถึงได้.

ทรงวุฒิ ทับทอง