Reporter&Thai Army

ฉก.ร.7/บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ม.ส. โดย ร.อ. สาธิต สุขสวัสดิ์ ผบ.ร้อย.ร.711 มอบหมายให้ จ.ส.ท. ศุภชัย แก้วมา หน.ชป.ดับไฟป่า ประจำตำบล ผาบ่อง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่อุทยานน้ำตกแม่สุรินทร์ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่ อส.อ.เมือง กำนันบ้านผาบ่อง และประชาชนจิตอาสา เข้าตรวจสอบจุด Hotspot 1 จุด

เมื่อ 152345 เม.ย. 62 ฉก.ร.7/บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ม.ส. โดย ร.อ. สาธิต สุขสวัสดิ์ ผบ.ร้อย.ร.711 มอบหมายให้ จ.ส.ท. ศุภชัย แก้วมา หน.ชป.ดับไฟป่า ประจำตำบล ผาบ่อง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่อุทยานน้ำตกแม่สุรินทร์ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่ อส.อ.เมือง กำนันบ้านผาบ่อง และประชาชนจิตอาสา เข้าตรวจสอบจุด Hotspot 1 จุด บริเวณบ้านผาบ่อง ม.4 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จว.ม.ส. พิกัด LB 882267 ความเสียหายประมาณ 8 ไร่ สาเหตุคาดว่าเกิดจากการหาของป่า ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย