ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด-ประชุมแถลงข่าวการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการรายวันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๒

ร้อยเอ็ด-ประชุมแถลงข่าวการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการรายวันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๒

วันนี้(๑๖เมษายน ๒๕๖๒ ) เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายแพทย์วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมแถลงข่าวการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการรายวันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๒ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม จัด ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
สรุปข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดร้อยเอ็ด

(วันที่๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ เกิดอุบัติเหตุ๑๐ครั้ง บาดเจ็บ๑๑ราย เสียชีวิต๑ราย)รวม สถิติสะสม ๕ วัน (๑๑-๑๕เม.ย.๖๒) เกิดอุบัติเหตุ ๖๑ ครั้ง บาดเจ็บ ๗๑ราย และเสียชีวิต ๕ ราย สำหรับรายงานการเกิดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ กระทรวงสาธารณสุข (รอบวันที่ ๑๕เมย. ๖๒) ภาพรวมระดับประเทศ จังหวัดที่มีการบาดเจ็บสูงสุดเทียบกับเสียชีวิต คือ๓ อันดับแรกคือจ.นครราชสีมา บาดเจ็บ ๑๐๙๕ ราย เสียชีวิต ๑๔ ราย รองลงมา จ.เชียงใหม่ บาดเจ็บ ๙๒๖ คน เสียชีวิต ๑๒ ราย และ. จ.ชลบุรี บาดเจ็บ ๗๑๔ ราย เสียชีวิต
๑๔ ราย ระดับเขตสุขภาพที่๗ จังหวัดร้อยเอ็ด บาดเจ็บ๕๐๕ คน เสียชีวิต๕ คน รองจากจังหวัดขอนแก่นบาดเจ็บ๗๐๑คน เสียชีวิต ๑๑ราย
สำหรับจังหวัดที่มีการตายสะสมสูงสุดของเขตสุภาพที่ ๗ คือ
ขอนแก่น ๑๑ราย มหาสารคาม ๗ รายร้อยเอ็ด ๕ราย และกาฬสินธุ์ ๔ ราย
” ขับรถดีมีวินัย มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทาง ”

//////////////
ศรีไพร ทูลธรรม/รายงานข่าว