ข่าว เลย ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ชาวด่านซ้างร่วมสืบสานงานประเพณีแห่ข้าวพันก้อน ถวายองค์พระธาตุศรีสองรัก

เช้ามืด 16 เมษายน 67 ชาวอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จัดงานประเพณีแห่ข้าวพันก้อน ถวายองค์พระธาตุศรีสองรัก เป็นการสืบสานประเพณีศักดิ์สิทธิ์ที่งดงาม ที่ตกทอดมายาวนานหลายร้อยปี ในการเริ่มวันขึ้นปีใหม่ไทย 16 เมษายนของทุกปี นำโดยเจ้าพ่อกวน ดร.ถาวร เชื้อบุญมี เจ้าแม่นางเทียม ประกายมาศ เชื้อบุญมี ผู้นำทางวัฒนธรรมอำเภอด่านซ้าย คณะพ่อแสน นางแต่ง และชาวบ้านลูกผึ้งลูกเทียน แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองสวมเสื้อสีขาว พร้อมขันข้าวเหนียวที่ปั้นเป็นก้อน ธูปเทียนดอกไม้สักการะองค์พระธาตุ ร่วมในขบวนแห่ข้าวพันก้อนเพื่อนำไปถวายองค์พระธาตุศรีสองรัก สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่งขบวนแห่เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเช้ามืด จากบ้านเจ้าพ่อกวนมาทางบ้านเจ้าแม่นางเทียม เข้าสู่เส้นทางโบราณครั้งอดีต ผ่านหอหลวง และมุ่งหน้าสู่พระธาตุศรีสองรัก (บริเวณประตูด้านหลังพระธาตุในปัจจุบัน) รวมระยะทางก็ประมาณ 2 กิโลเมตร


เมื่อถึงองค์พระธาตุแล้ว เจ้าพ่อกวนและคณะ ทำพิธีบูชาคารวะธาตุ ชาวบ้านลูกผึ้งลูกเทียนต่างนำข้าวเหนียวที่ปั้นเป็นก้อน ขนาดพอดีคำ คนละ 10 เป็น 100 และเพิ่มพูนเป็น 1,000  ผู้ชายถวายด้านในองค์พระธาตุ ส่วนผู้หญิงวางรอบ ๆ กำแพงแก้วขององค์พระธาตุ จึงเป็นที่มาของประเพณีนี้ ว่า “แห่ข้าวพันก้อน” ถวายแด่องค์พระธาตุศรีสองรัก และพระนาคปรกกายสิทธิ์ รวมถึง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาเมืองด่านซ้าย พร้อมกับรับพรสร้างพลังแก่ชีวิตและจิตใจให้มีความสุข ความสำเร็จในวันเริ่มต้นศกศักราชปีใหม่ตลอดปีและตลอดไป นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน โดยใช้กิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรมเป็นสื่อกลาง

พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร  รายงาน