Uncategorized

นครนายก พุทธสมาคมสว่างอริยะทำบุญทิ้งกระจาด

นครนายก พุทธสมาคมสว่างอริยะทำบุญทิ้งกระจาด
พุทธสมาคมสว่างอริยะธรรมสถานจังหวัดนครนายก จัดงานทำบุญทิ้งกระจาด ประจำปี 2561
ที่ด้านหน้าลานพุทธสมาคมสว่างอริยะธรรมสถานจังหวัดนครนายก คณะกรรมการ พี่น้อง ประชาชน ร่วมจัดงานทำบุญทิ้งกระจาด ประจำปี 2561 ซึ่งได้ปฎิบัติสืบเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณที่ไร้ญาติ
เมื่อเวลา08.00 น. ถึงเวลา 15.00 น.คณะกรรมการพุทธสมาคมสว่างอริยะจังหวัดนครนายก ได้จัดพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ต่อมาพระอารย์ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นทำพิธีสวดมนต์อุทิศส่วนกุสลให้แก่ดวงวิญญาณไร้ญาติและช่วงเวลา 15.00 น.เป็นการทำบุญทิ้งกระจาด มีข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของอีกมากมายเพื่อมอบให้ประชาชนที่มีฐานะยากจนเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลได้อีกด้วย
พุทธสมาคมสว่างอริยะ จังหวัดนครนายก ได้จัดพิธีทำบุญทิ้งกระจาด เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุสลให้ทั้งศพมีญาติและไร้ญาติ ตามประเพณีจีนนั้น ประตูสวรรค์และปตูนรกจะเปิด เพื่อให้ดวงวิญญาณออกมา นั่นคือดวงวิญญาณที่มีญาติก็จะกลับมาหาญาติ และรอรับส่วนบุญส่วนกุศล ส่วนดวงวิญญาณที่ไร้ญาติก็จะออกมาร่อนเร่พเนจรรอรับส่วนบุญส่วนกุศลเช่นเดียวกัน ดังนั้นคระกรรมการ พุทะสมาคมสว่างอริยะ จึงสอนเจ้าหน้าที่กู้ภัยฯทุกคน ว่าทุกดวงวิญญาณที่พวกเราได้ช่วยพวกเขา จากการที่ไปเก็บศพพวกเขาเหล่านั้นมาตลอดระยะเวลาทั้งปี ให้พวกเราเชิญดวงวิญญาณพวกเขา โดยจิตอธิฐานเรียกดวงวิญญาณเหล่านั้นให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลที่พุทธสมาคมสว่างอริยะจังหวัดนครนายก ด้วยเทอญ


ภาพ/สมบัติ เนินใหม่
ข่าว/รัชชานนท์ เนินใหม่
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก