ข่าวเชียงใหม่

เชียงใหม่ จัดอบรมไทยอาสาป้องกันชาติต่อยอดช่วยเหลือประชาชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จัดกิจกรรมไทยอาสาป้องกันชาติ จังหวัดเชียงใหม่รุ่นแรกประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 15- 16 กันยายน โดยได้นำเครือข่ายแต่ละจังหวัดมาฝึกอบรมก่อนจะไปต่อยอดช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

เชียงใหม่ จัดอบรมไทยอาสาป้องกันชาติต่อยอดช่วยเหลือประชาชน

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จัดกิจกรรมไทยอาสาป้องกันชาติ จังหวัดเชียงใหม่รุ่นแรกประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 15- 16 กันยายน โดยได้นำเครือข่ายแต่ละจังหวัดมาฝึกอบรมก่อนจะไปต่อยอดช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 พล.ต.กรีพล อุทิตสาร รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ม เป็นประธานในการเปิดอบรมไทยอาสาป้องกันชาติ หรือ( ทสปช.) ที่กองพันธ์สัตว์ต่าง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่โดยมี ทสปช.จากจังหวัดเชียงใหม่ –ลำพูน ลำปางและ แม่ฮ่องสอน ทั้งหมด 150 คน เข้าร่วมฝึกอบรมทบทวนความรู้ทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี หลังจากนั้นจะนำความรู้ที่รับมาไปช่วยประชาชนในพื้นที่ของตนเอง รวมไปถึงการทำงานบูรณการร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่สร้างพลังมวลชนเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาตินอกจากนี้ยังเป็นการช่วยเหลือแจ้งเตือนการเกิดปัญหาภัยพิบัติในพื้นที่ให้หน่วยงานได้ทราบและประสานงานช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีด้วย

ด้านพล.ต.กรีพล อุทิตสาร รอง ผอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า สำหรับโครงการ ไทยอาสาป้องกันชาติ หรือ ทสปช. เป็นการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดให้มามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการช่วยงานมวลชนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. ที่ผ่านมามีการฝึกอบรมไปแล้ว 1 รอบ ซึ่งครั้งนี้เป็นการทบทวนและให้ความรู้เพิ่มเติมกับเครือข่าย ทสปช. เพื่อนำไปช่วยเหลืองาน กอ.รมน. และประชาชนในพื้นที่ๆ เดือดร้อนโดยเครือข่ายนี้ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ได้รับการประสานงานหลายเรื่องให้ไปช่วยเหลือชาวบ้านซึ่งข่าวส่วนใหญ่แม้กระทั่งการสร้างมวลชนของแต่ละพื้นที่นั้น ก็ได้ทางเครือข่าย ทสปช. เป็นผู้เชื่อมโยงให้ อย่างไรก็ตามเชื่อว่าการทบทวนความรู้ครั้งนี้นั้นจะทำให้การทำงาน ในพื้นที่พัฒนาเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัว 000000000จบ0000000000