ข่าวรัฐสภา

ณ ศูนย์การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหาดทรายดำและป่าชายเลน จังหวัดตราด คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายแพทย์เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการ ร่วมรับฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมระบบการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ชุมชนอำเภอแหลมงอบ

วันที่ 16 กันยายน 2561 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ศูนย์การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหาดทรายดำและป่าชายเลน จังหวัดตราด คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายแพทย์เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการ ร่วมรับฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมระบบการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ชุมชนอำเภอแหลมงอบ และระบบสาธารณสุขของชุมชนเมืองตราดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน