Reporter&Thai Army

เชียงราย อบรมการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการจัดระเบียบสังคม ป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

เชียงราย อบรมการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการจัดระเบียบสังคม ป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
//////////////////////
เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 61 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการจัดระเบียบสังคม และการป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ จังหวัดเชียงราย ณ บก.อส.จ.ชร.ที่ 1 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย โดยจัดตั้งทีมจัดระเบียบสังคมที่คัดเลือกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมการทำงานในรูปแบบทีมบูรณาการแก่หน่วยงานภาครัฐที่ต่างกรมหรือต่างกระทรวงกัน โดยมี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้

แหล่งข่าวจาก –นกยุง กิจการพลเรือนทหารกองทัพภาค 3
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ /////// รายงาน ///////////