Uncategorized

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ พระสงฆ์ตำรวจทหารร่วมออกเยี่ยมให้กำลังใจคนชราติดเตียง

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

พระสงฆ์ตำรวจทหารร่วมออกเยี่ยมให้กำลังใจคนชราติดเตียง

17 กันยายน 2561 เวลา 07.30 น.
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีไทยต้องรำลึกดูแลผู้ชราเพื่อแสดงถึงความกตัญญูรู้คุณคนที่เคยเลี้ยงดู ซึ่งในเวลานี้คนชราในพื้นที่ประเทศไทยยังมีจำนวนมากขึ้นทุกวันทุกปี เพราะว่าการแพทย์แผนปัจจุบันนี้ได้มีการทำการรักษาพยาบาลทั้งคนแก่คนหนุ่มที่ทันสมัยและมีเครื่องมือแพทย์ทันสมัยในการวินิจฉัยโรคต่างๆได้ดีและมียารักษาที่ดีและฟรีสำหรับประชาชน ซึ่งได้ทำให้คนเราทุกวันนี้มีอายุยืนยาว ส่วนคนชรานั้นยังมีรัฐบาลมอบสวัสดิการให้เงินช่วยเหลือดูแลเป็นเดือนอีก ก็เป็นสิ่งที่ดีต่อคนเฒ่าคนแก่ที่ไม่มีคนดูแลหรือไม่สามารถทำงานได้ไม่มีรายได้ แต่ก็ยังมีคนชราอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่สามารถลุกไปไหนได้ นอนติดเตียงมาเป็นเวลาหลายปี ทางพระสงฆ์ ตำรวจภูธรไชยปราการ ทหารชุดปฏิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติด ผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมกันออกเยี่ยมเยียนเพื่อเป็นการให้กำลังใจกับผู้ชรากลุ่มนี้ ซึ่งส่วนมากจะนับถือศาสนาพุทธ ที่เคยเดินเข้าออกวัดเพื่อปฏิบัติธรรมมาก่อนแต่เมื่อเดินหรือลุกไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะเข้าปฏิบัติธรรมได้ พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดงพระเจ้าพรหมมหาราช รักษาการณ์เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ พันตำรวจเอกชลเทพ ใหม่ไชย ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ พันตรีเสรี สมนึก หัวหน้ากองบังคับการควบคุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือที่ 1 ได้ร่วมกันนำเอาเจ้าหน้าที่เดินตามพระเพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจคนชราซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่ได้รับทราบหลายเรื่องที่อาจเป็นประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมทั้งผู้ชราที่มีกำลังใจดีมากขึ้น ญาติลูกๆหลานๆก็ดีใจที่มีพระสงฆ์เข้ามาเยี่ยมมาอวยพรให้กับลูกหลานและผู้ชราถึงบ้าน เป็นการปฏิบัติศาสนกิจอีกแบบหนึ่งที่สมควรทำอย่างยิ่งสำหรับพระสงฆ์และเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและส่วนอื่นๆ ได้เข้าใกล้ชิดกับประชาชนและได้สร้างความเป็นกันเองกับชาวบ้าน ในการเยี่ยมเยียนคนชราจะเห็นและแสดงออกทางสีหน้าที่ดีใจและประทับใจที่มีพระตำรวจทหารมาเที่ยวหา บางรายขอพระสงฆ์มัดไม้มัดมือให้เพื่อเป็นศิริมงคลกับตนเอง ขอยกย่องกิจกรรมนี้ พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดงพระเจ้าพรหมมหาราช รักษาการณ์เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่บอกว่า คนเข้าวัดไม่ได้ พระสงฆ์ก็ต้องนำธรรมมะเข้าส่งถึงบ้านโดยเฉพาะผู้ชรานั้นถือเป็นบรรพบุรุษเคยสั่งสอนลูกหลานเคยดูแลเลี้ยงดูลูกหลานมาแต่เมื่อชราแล้วสมควรที่ลูกหลานจะต้องเข้ามาดูแลบ้างพอสมควรเป็นการทดแทนบุญคุณกตัญญูรู้คุณท่าน เราคนไทยนั้นปฏิบัติกันมาแต่โบราณเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม ให้พวกเราช่วยกันจรรโลงรักษาสืบทอดไว้อย่าให้มันหายไป วันนี้หลวงพ่อยังได้นำเอาสิ่งของที่ไปร่วมกิจกรรมสลากภัทรจากวัดมาแล้วนำมามอบให้กับผู้อาวุโสหรือผู้ชราติดเตียงและมอบเงินจำนวนหนึ่งเพื่อให้ได้นำไปซื้ออาหารที่มีประโยชน์ให้กับคนชรา

 

 

นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว