อาหารและยา เกษตรกร

รัฐมนตรีช่วยกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมบริษัท ขิงทองไทย จำกัด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการและร่วมประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 7/2561 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

รัฐมนตรีช่วยกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมบริษัท ขิงทองไทย จำกัด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการและร่วมประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 7/2561 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561 เวลา 14.30 น. นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมบริษัท ขิงทองไทย จำกัด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบกิจการห้องเย็นเพื่อผลิตและจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร ผลิตขิงสด ขิงแห้ง ขิงตัดแต่งส่งออกรายใหญ่ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง และยังเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ขิงที่ได้รับมาตรฐานปลอดสารพิษระดับโลก Global GAP และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ GMP, HACCP เป็นต้น

โดยมีนายทองชัย ชวลิตพิเชฐ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายพรเทพ การศัพท์ นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม และนางไพรินทร์ กันทะวงษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมลงพื้นที่ นายสมชาย สุรเวคิน ผู้บริหารบริษัท ขิงทองไทย จำกัด ให้การต้อนรับ

บริษัท ขิงทองไทย จำกัด เป็นหนึ่งในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค ตามนโยบาย One Province One Agro-Industrial Product (OPOAI) ของกระทรวงอุตสาหกรรม แผนการลดต้นทุนการผลิต การลดต้นทุนพลังงาน จากการเข้าร่วมกิจกรรมสถานประกอบการสามารถลดค่าไฟในการผลิต จาก 250,000 บาทต่อเดือน คงเหลือจำนวน 180,000 บาทต่อเดือน

นอกจากนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เข้าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อาทิ การนำเศษขิงที่ไม่มีมูลค่าหรือมีมูลค่าน้อยมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ น้ำมันสกัดขิงอโรม่า ช่วยเพิ่มมูลค่าและลดการเกิดของเสียจากกระบวนการผลิต ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 3R

ขอบคุณภาพจาก ทีม PR. กระทรวงอุตสาหกรรม