Reporter&Thai Army

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการจัดระเบียบสังคม และการป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

วันนี้ (16 ก.ย. 61) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการจัดระเบียบสังคม และการป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ จังหวัดเชียงราย ที่ บก.อส.จ.ชร.ที่ 1 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย เพื่อจัดตั้งทีมจัดระเบียบสังคมที่คัดเลือกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมการทำงานในรูปแบบทีมบูรณาการแก่หน่วยงานภาครัฐที่ต่างกรมหรือต่างกระทรวงกัน โดยมี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี