Uncategorized

เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เป็นประธานมอบบ้าน โครงการปันน้ำใจ เพื่อผู้ยากไร้ หลังที่ 17

เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เป็นประธานมอบบ้าน โครงการปันน้ำใจ เพื่อผู้ยากไร้ หลังที่ 17

วันนี้ ที่บ้านเลขที่ 1/2 หมูที่ 5 ตำบลดงจิก อำเภอโป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี พลเอกสุรัตน์ วรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด มาเป็นประธานมอบบ้านโครงการปันน้ำใจเพื่อผู้ยากไร้ หลังที่ 17 โดยมีนายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และพลเรือโท รณรงค์ สิทธินันท์ ผู้บัญชาการป้องกันชายอดนจันทบุรีและตราด และผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 19 ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี เทศบาลเมืองท่าช้าง กลุ่มชายแดนกรุ๊ป สโมสรโรตารีจันทบูร สโมสรไลออนส์จันทบุรี เมืองจันท์ และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธีทำบุญและมอบบ้าน โครงการปันน้ำใจเพื่อผู้ยากไร้ บ้านปันน้ำใจ เพื่อมอบให้แก่ นางสมหวัง เล็กชิน ซึ่งอาศัยอยู่กับเด็กซึ่งป่วยเป็นโรคออธิสติก จำนวน 2 คน ในพื้นที่ ม.5 ต.ดงจิก อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี โดย นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง ได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาในโครงการปันน้ำเพื่อผู้ยากไร้ ที่ได้ดำเนินการช่วยเหลือมาแล้ว ทั้งหมด 16 หลังคาเรือนในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรี และบ้านโครงการปันน้ำเพื่อผู้ยากไร้หลังนี้ เป็นบ้านหลังที่ 17 ซึ่งมีหลายภายส่วนให้การสนับสนุน ทั้งทางด้าน ดร.รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพัชร นายกสมาคมการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา / นางศิณีพร สวัสดิชัย อดีตนายกสโมสรโรตารีจันทบูร/ และหน่วยงานต่างๆ ให้การสนับสนุนการช่วยเหลือ
สืบเนื่องจากมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด / ได้รับการประสานจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ / และสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี / ว่ามีช้างป่าเข้ามาทำลายบ้านของนางสมหวัง / จนได้รับความเสียหายพังทั้งหลัง / ซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด / และเป็นประชาชนที่มีความยากจน / เมื่อบ้านถูกทำลาย / จึงต้องไปอาศัยห้องเก็บของ / ภายในโรงเรียนโป่งน้ำร้อนพิทยาคม / เป็นที่พักอาศัย / อีกทั้งจะต้องดูแลเด็กพิการ / เป็นออทิสติกที่รับอุปการะไว้ จึงรีบให้ชุดมวลชนสัมพันธ์ / ของมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด) ประสานหน่วยงานทั้งทางทหาร / ตำรวจ / ข้าราชการระดับจังหวัด / ระดับอำเภอ / และผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ร่วมกันบูรณาการเพื่อจัดหาพื้นที่ / พร้อมสร้างบ้านที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ให้กับนางสมหวัง / และขณะนี้บ้านได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว / สำหรับการสร้างบ้านดังกล่าว เป็นบ้านชั้นเดียว มี 3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว และมีพื้นที่ใช้สอยบริเวณรอบบ้าน สำหรับการก่อสร้างบ้านหลังดังกล่าว โครงการปันน้ำเพื่อผู้ยากไร้ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน รวมทั้งแก้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ให้มีที่อยู่อาศัย ที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความปลอดภัย คิดเป็นมูลค่าก่อสร้างประมาณ 200,000 บาท

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ทีมข่าวภูมิภาค จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก